Sistem Makina Ltd
Ürün Grupları
»
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  »


Toz Siklonu
TOZ SİKLONU
KULLANIM YERİ VE AMACI

• Bu sistemler temizleme devresinde aspiratör çıkışına monte edilir.
• Hava içerisinde bulunan yabancı maddelerin sirkülasyon yoluyla ayrıştırılmasında kullanılır.
 
 
Güncel Haberler